Vault - sodelovanje in upravljanje s podatki

Organizacija, nadzor nad podatki, sledenje revizij

Programska oprema za upravljanje s podatki Autodesk Vault pomaga delovnim skupinam pri upravljanju procesa izdelave digitalnega prototipa. Uporabniki lahko lažje in hitreje upravljajo z dokumentacijo, se izogibajo napakam in enostavneje sledijo revizijam izdelkov. Autodesk Vault se integrira v delovno okolje CAD programov, kot sta Inventor ali AutoCAD.

Autodesk Vault omogoča, da večje število konstruktorjev nemoteno sočasno dela na istem projektu. Vsi podatki so varno shranjeni na centralni lokaciji, kjer so na voljo tudi orodja za izdelavo varnostnih kopij baze podatkov. Vault hrani podatke na osrednji lokaciji in skrbi, da lahko delovna skupina hitreje ustvarja, kopira in ponovno uporabi podatke z obstoječih projektov. Vsebuje orodja, ki vam omogočajo ponovno uporabo že narejenih modelov in tako hitrejšo izdelavo novih. Pomaga tudi pri iskanju in organiziranju podatkov z vgrajenimi orodji za iskanje, kjer lahko pogoje pogostih iskanj shranite in ponovno uporabite. Ponuja orodja za kopiranje in premikanje datotek brez izgube povezav med odvisnimi datotekami in orodja za indeksiranje lastnosti datotek, kar vam omogoča hitro iskanje po različnih lastnostih.

Autodesk Vault vam na enostaven način pomaga vzpostaviti bolj učinkovit razvojni cikel z manj napakami.

Autodesk Vault obstaja v dveh različicah: Basic in Professional:

Vault Basic omogoča osnovno upravljanje s podatki na nivoju konstrukcijske skupine. Omogoča nadzor na tem, kdo in kdaj je naredil kakšno spremembo, nudi dostop do prejšnjih verzij izdelka (a ne podpira revizij), omogoča enostavno kopiranje, preimenovanje ter ponovno uporabo obstoječih izdelkov ter s hitrim iskanjem po bazi ponuja takojšen dostop do iskanih dokumentov.

Vault Basic je vključen v zbirko Autodesk Product Design & Manufacturing Collection.

Vault Professional razširja funkcionalnost Vaulta Basic s funkcijami, ki olajšajo delo skupine kostrukterjev: upravljanje revizij izdelkov, samodejno poimenovanje datotek, napredno določevanje pravic uporabnikov, vizuelno upravljanje s podatki znotraj Inventorja in izdelava poročil.

Poleg tega omogoča upravljanje s podatki več povezanih, a lokacijsko ločenih konstrukcijskih skupin, sledenju spremembam (ECO - Engineering change order), upravljanju s kosovnico (BOM) in izmenjavi podatkov s poslovnimi sistemi (ERP).

Zanima me več o Vaultu...