Implementacija sistemov za računalniško podprto načrtovanje

Celovita vpeljava sistemov za CAD (načrtovanje), CAM (CNC obdelave) in CAE (simulacije)