Splošne nastavitve

Na tem mestu najdete nastavitve za lokacijo shranjevanja, poimenovanje datotek, format datotek ter nekatere druge splošne nastavitve. Vse spremembe, ki jih naredite, se samodejno shranijo ob zaprtju programa.

image

 

Lokacija za shranjevanje

 

image

Na tem mestu lahko določite, kam naj se shranjujejo DXF/DWG ali datoteke z razvitji ali STEP datoteke 3D modelov. Na voljo sta 2 možnosti:

Enako kot IPT datoteka

Datoteke se shranijo v isto mapo, v kateri se nahaja IPT pločevinasta komponenta.

V mapo

Datoteke se bodo shranile v izbrano mapo ali mapo, v kateri je shranjen trenutni sestav. Poljubno mapo izberete s klikom na gumb image , mapo sestava pa s klikom na gumb image

Opcija Izdelaj podmape z debelinami določi, naj se izdelajo podmape za vsako debelino pločevin. Tako lahko DXF ali DWG datoteke hitro razvrstite glede na debeline pločevin.

Opcija Izdelaj podmape z material določi, naj se izdelajo podmape za vsako debelino pločevin. Tako lahko DXF ali DWG datoteke hitro razvrstite glede na materiale pločevin.

S klikom na gumb image  lahko določite vrstni red podmap:

image

Najprej debelina in potem material. Primer: …\DXF izvoz \1,5 \St37 \razvitje.dxf

image

Najprej material in potem debelina. Primer: …\DXF izvoz \St37 \1,5 \razvitje.dxf

 

Povozi obstoječe datoteke z istim imenom: če je ta možnost izbrana, se obstoječe DXF/DWG datoteke z istimi imeni kot novonastale povozijo z novimi. V nasprotnem primeru pa v primeru podvojenih imen nove datoteke na koncu imena dobijo zaporedno številko.

 

Poimenovanje datotek

 

Shema poimenovanja DXF/DWG in STEP datotek se določa na tem mestu:

image

Imena DXF/DWG datotek lahko sestavljate iz lastnosti preko tabele za definicijo sheme imen (slika zgoraj).

Lastnosti, ki jih lahko vključite v ime datoteke, so: IPT File Name, Material, Thickness, Quantity, Part Number, Stock Number, Item, FPlength, FPwidth, Project, Description in Revision Number.

Poleg teh lastnosti so v spisku prisotne tudi opcijske lastne (custom iProperties).

V ime datoteke bodo vključene le tiste lastnosti, ki so odkljukane.

V zelenih poljih so vpisane predpone lastnosti, ki jih lahko spreminjate. To so teksti, ki bodo izpisani pred določeno lastnostjo.

Lastnosti so razmejene z ločilom, ki ga lahko izberete v spisku Ločilo:

image

Vrstni red lastnosti lahko spreminjate tako, da z miško primete lastnost in jo nesete na drugo mesto. Spodnja slika kaže prestavitev lastnosti Part Number pred Thickness.

image

Primer poimenovanja DXF datotek:

image

 

Priporočeno je, da v ime izvoženih datotek vključite lastnost »IPT File Name« (ali kakšno drugo, lastno unikatno lastnost) in s tem zagotovite, da bodo izvožene datoteke imele unikatna imena. Če izraz za sestavljanje imen zgradite na tak način, da se pojavi možnost podvojenih imen, potem pred izvozom preverite, da ni izbrana opcija »Povozi obstoječe datoteke z istim imenom«.

 

 

Merske enote

image

Izberete lahko enote za izpis dolžin, širin in debelin pločevin. Poskusite zagotoviti, da vsi pločevinasti kosi uporabljajo iste dolžinske enote za modeliranje (mm ali inch) in glede na to naredite ustrezen izbor enot. S tem zagotovite pravilnost merskih enot za dimenzije pločevin ter ustrezne višine besedil (DXF besedila in izpisi kotov) pri izdelavi DXF datotek.

Če enote na nivoju pločevinastih komponent in izbrana enota v nastavitvah niso usklajene, se pojavi obvestilo o tem:

image

Po spremembi enote je potreben ponoven zagon programa AutoDXF.

Uporabite nastavitvi Število decimalnih mest za mera razvitjain Število decimalnih mest za debelino za želene nastavitve decimalnih mest.

Izberite Odstrani ničle na decimalnih mestih za odstranitev ničel na koncu decimalnih mest.

 

Jezik uporabniškega vmesnika

 

Izberete lahko angleški ali slovenski jezik. Po spremembi jezika program znova zaženite, da se spremembe v celoti uveljavijo:

image

 

Format izvoženih datotek

 

image

Izberite format za izvožene datoteke: DXF (verzija AutoCAD 2000), DWG (verzija AutoCAD 2000) ali STEP za izvoz 3D modelov.,

 

Dodajanje tekstovnih podatkov, zaznavanje navojev in malih lukenj ter dodajanje krivilnih kotov ni podprto za izvoz v DWG format.

 

Če katero od teh funkcij potrebujete, uporabite izvoz v format DXF.

 

Če aktivirate opcijo STEP, sta zavihka DXF/DWG nastavitve in Ravnine onemogočena, ker v primeru izvoza 3D modelov v STEP nimata praktičnega pomena.

 

 

 

Obvestila

 

image

Opciji omogočata vklop ali izklop prikaza obvestil med procesom iskanja pločevinastih kosov:

Združene komponente – opozorilo, ko iskalni algoritem naleti na združeno postavko v kosovnici. To pomeni, da je pod eno pozicijo združenih več različnih komponent, ki pa imajo enak podatek Part Number. V teh primerih AutoDXF obravnava le prvo postavko. Težavo najhitreje rešite tako, da v nastavitvah inventorjeve kosovnice (BOM Editor) izklopite možnost za združevanje komponent na osnovi njihovih podatkov Part Number.

Knjižnične komponente – opozorilo v primeru, da se najdejo pločevinasti kosi, ki so shranjeni v projektni knjižnični mapi. Ti kosi imajo samo bralni dostop in je zato delo z njimi omejeno. Ne glede na to nastavitev, so tovrstni kosi v spisku najdenih pločevin označeni z rdečo barvo. Za te kose ni možna izdelava in manipulacija razvitij, zaznavanje navojev ter izpis krivilnih kotov v izvožene DXF datoteke.