Kopiranje podatkov v odložišče (clipboard)

Vsebino tabele lahko skopirate v odložišče s klikom na gumb image .

image

Podatki so razmejeni z znakom TAB in jih lahko preko ukaza Paste (Prilepi) prilepite v urejevalnik besedil:

image

 

Podatke (v tem primeru brez slik) lahko preko ukaza Paste (Prilepi) vstavite tudi v Excel:

image