Delo z razvitji

 

Desni klik na vrstico odpre meni z ukazi za delo s pločevinastimi modeli in njihovimi razvitimi oblikami.

image

 

Odpri komponento

Odpre izbrano komponento.

 

Izberi na sestavu

V kontekstu sestava izbere komponento in nanjo postavi pogled (zoom).

 

Izdelaj razvitje

Izdela razvitje samo za izbrano komponento. Obenem se izdela tudi predogled razvitja.

image

 

Predogled razvitja

Izdela predogled razvitja, če razvitje že obstaja.

image

 

Rotacija razvitja 90°

Preko desnega klika na komponento in ukaza Rotacija razvitja 90° lahko razvitja rotirate s korakom 90°. Po rotaciji se obnovi slika razvitja ter mere razvitja.

image

 

Obrni razvitje (Flip)

Obrne smer pogleda na razvitje iz zgornje strani na spodnjo in obratno.

image

 

Vsa razvitja lahko s klikom na gumb Samodejno obrni obrnete tako, da bo večina krivin obrnjena v smeri navzgor ali navzdol.

image

 

Poravnaj v smeri najdaljšega roba

Najdaljši rob razvitja poravna v vodoravni smeri. Po rotaciji se obnovi predogled razvitja in mera razvitja.

image

 

Poravnaj v smeri najdaljše krivine

Najdaljšo krivino razvitja poravna v vodoravni smeri. Po rotaciji se obnovi predogled razvitja in mera razvitja.

image

 

Skrij neizbrane pločevine v seznamu

Skrije vse komponente v spisku, ki niso izbrane (nimajo kljukice v prvem stolpcu).

 

Pokaži vse pločevine v seznamu

Prikaže vse komponente v spisku.