O programu AutoDXF

 

AutoDXF je dodatek za Autodesk Inventor. Dosegljiv je iz inventorjevega okolja za izdelavo sestavov ter pločevinastih kosov in se uporablja za delo s pločevinastimi kosi in za paketno izdelavo in izvoz razvitih pločevin iz celotnega sestava v le nekaj korakih. Ponuja pa še mnogo dodatnih orodij za bolj enostavno in hitrejše delo s pločevinastimi komponentami.

image

 

AutoDXF v5.5 - povzetek funkcionalnosti

·         Samodejno iskanje in izpis pločevin, ki so del sestava ali hiter izvoz DXF/DWG datotek iz okolja za modeliranje pločevin

·         Izvoz 3D krivljenih modelov v STEP format

·         Hitro lociranje in odpiranje izbranega pločevinastega kosa

·         Enostavno ugotavljanje statusa razvitja

·         Samodejna izdelava razvitij

·         Predogled 3D modelov in razvitih oblik

·         Možnost direktne rotacije razvitij po koraku 90°

·         Rotacija vzdolž najdaljšega roba ali najdaljše krivine razvitja

·         Samodejno obračanje razvitij na način, da je večina krivin obrnjena na gor

·         Izpis podatka o številu krivin, ki se lahko uporabi kot parameter pri gradnji imena ali se vključi v DXF besedilo

·         Samodejno zaznavanje navojnih izvrtin na razvitjih in opcijsko postavljanje teh na ločeno ravnino pri izvozu v DXF

·         Samodejno dodajanje točk (point) ali križcev v središča navojnih izvrtin

·         Zaznavanje (majhnih) lukenj in postavljanje teh na samostojno ravnino pri izvozu v DXF ter izris točk ali križcev v sredine lukenje

·         Izpis krivilnih kotov in smeri krivljenja na krivilne črte pri izvozu v DXF

·         Izdelava oznak krivin na koncih krivilnih črt

·         Masovni izvoz razvitij v DXF ali DWG datoteke

·         Dodajanje prilagodljivih tekstovnih opisov v DXF datoteke

·         Prilagodljivo poimenovanje DXF in DWG datotek

·         Določevanje imen in prisotnosti ravnin ter debelin, barv in tipov črt ravnin

·         Izvoz celotnega spiska pločevin vključno s sličicami razvitij in krivljenih modelov v Microsoft Word

 

Sistemske zahteve

AutoDXF v5.5 deluje z Autodesk Inventorji 2022, 2023 in 2024. Za starejše verzije Inventorja (2018-2021) je še dosegljiv AutoDXF v4. Če želite uporabljati izdelavo seznamov pločevin v Wordu, mora biti na računalniku nameščen tudi Microsoft Word.

 

Omejitve demo verzije

Demo verzija je namenjena preizkusu programa in je glede na polno verzijo funkcionalno omejena. Omejitve so:

·         najde in v DXF/DWG izvozi največ 4 pločevine

·         DXF teksti vsebujejo dodaten zapis »Demo verzija«

·         Zaznane se največ 4 luknje

·         V centre lukenj in izvrtin se izrišejo največ 4 markirni križci

·         V DXF se lahko zapišejo največ 4 krivilni koti in smeri krivljenja

·         Ni omogočen hiter izvoz DXF/DWG datotek direktno iz okolja za modeliranje pločevinastih kosov

 

Nakup polne verzij programa AutoDXF

Za nakup polne verzije AutoDXF obiščite http://www.basic.si/autodxf , ali pokličite 01 5830 100 ali nam pošljite sporočilo na info@basic.si

 

Kako zagnati AutoDXF?

Za zagon programa kliknite ukaz AutoDXF v ukaznem traku Tool v inventorjevem okolju za izdelavo sestavov:

image

Po kliku na ukaz se odpre okno programa:

image

Za zagon programa direktno iz okolja za modeliranje pločevinastih izdelkov kliknite ukaz AutoDXF v ukaznem traku Sheet Metal:

image

Zagon iz okolja za pločevinaste kose je dosegljiv samo v polni verziji AutoDXF-a.

 

 

Jezik uporabniškega vmesnika lahko nastavite v zavihku Nastavitve. Na voljo sta slovenščina in angleščina.

 

 

V spodnjem delu okna so 3 glavni ukazi:

Najdi pločevine – preišče celoten sestav in v spisek izpiše pločevinaste kose in/ali (glede na nastavitve) izdela razvite pločevine

Predogledi razvitij – samodejna izdelava sličic s predogledi razvitij

Samodejno obrni – obrne razvitja tako, da je večina krivin v smeri na gor ali dol

Izvozi – izdela DXF ali DWG datoteke z razvitji izbranih komponent

 

Način delovanja ukazov za iskanje in izvoz pločevin se določi v zavihkih Splošne nastavitve, DXF/DWG nastavitve in Ravnine.