Kaj je novega v AutoDXF?

 

AutoDXF v5.5 deluje z Inventorji 2022, 2023 in 2024, za starejše verzije Inventorja pa je še vedno na voljo AutoDXF v4.

Novosti v AutoDXF 5.5:

·         podpora za Inventor 2024. Autodxf v5.5 zdaj podpira Inventorje 2022, 2023 in 2024.

·         odpravljena napaka pri izpisu informacij o upogibu, če so bili prisotne krivine Contour roll

·         popravljena manjkajoča ikona mape

·         odpravljena napaka pri izvozu DXF datotek, ki so Model State, v isto mapo, kjer se nahaja nadrejena datoteka

Novosti v AutoDXF 5.4:

·         Nova možnost za risanje križcev v sredinah izvrtin in navojev za lasersko/plazma markiranje

·         Nova možnost – zagon AutoDXFa direktno iz okolja za modeliranje pločevinastih izdelkov (samo v polni verziji)

·         Samodejna migracija nastavitev ravnin, DXF tekstov, imen in custom iProperty iz prejšnje verzije

·         Odpravljena napaka z neaktivnostjo urejevalnika shem za DXF tekste v nekaterih primerih

Novosti v AutoDXF 5.3.3:

·         Nova možnost za določitev vrstnega reda podmap DXF/DWG: ../material/debelina ali ../debelina/material

·         Dodana nova lastnost "Bends Counter", ki se lahko uporablja kot parameter za poimenovanje datotek DXF/DWG in za vključitev v DXF besedila

·         odpravljena napaka, pri kateri je bilo mogoče izbrati del brez razvitja za izvoz v DXF z uporabo večkratne izbire s tipko SHIFT

·         odpravljena zrušitev pri zapiranju dokumenta v nemški (brez jezikovnega paketa) različici Inventorja

·         nekateri popravki uporabniškega vmesnika in prevoda

·         če se uporablja z iAssembly, potem je možnost »Parts Only BOM« zdaj onemogočena, ker iAssembly nimajo ustreznega dostopa do tega tipa kosovnice. V teh primerih je na voljo samo strukturirana kosovnica.

·         odpravljena napaka z oznakami krivin, ki ne delujejo, če ni bila izbrana še kakšna druga možnost obdelave DXF datotek

Novosti v AutoDXF 5.3.0 (poglejte video predstavitev):

·         Novo orodje Filter za hiter izbor komponent s specifičnim tekstom v katerih od njihovih lastnosti

·         Dodani 2 novi ravnini za točke v sredini navojnih izvrtin in točke v sredini majhnih lukenj

·         Sedaj je možno nastaviti vidnost vseh AutoDXF ravnin (AutoDXF_Text, AutoDXF_BendInfo, AutoDXF_Threads, AutoDXF_Threads_Points, AutoDXF_SmallHoles, AutoDXF_SmallHoles_Points in AutoDXF_BendMarks)

·         Dodana možnost izbora več komponent v spisku s pomočjo tipke SHIFT

·         Ukaz za samodejno obračanje razvitij ima sedaj novo možnost, da obrne razvitja tako, da je večina krivin obrnjenih v smeri na dol

·         Nova možnost, ki omogoča, da so barve objektov v DXF datotekah pripisane direktno objektom in niso nastavljene na byLayer. To lahko izboljša kompatibilnost DXF datotek z nekaterimi programi za laserski ali plazma razrez.

·         Datoteke z nastavitvami so od sedaj naprej shranjene v mapah po verzijah programa (v slogu /5.3, /5.4…)

·         Pogovorno okno programa AutoDXF si sedaj zapomni zadnjo pozicijo in velikost. Pritisk na tipko F11 ponastavi velikost in lego okna na privzete vrednosti.

Novosti v AutoDXF 5.2.1:

·         Dodana opcija za izpis DXF teksta v eno vrstico

·         Odpravljena napaka, ko je demo verzija izdelala le 1 DXF namesto 4

Novosti v AutoDXF 5.2:

·         podpora za Inventor 2023

·         podpora za nove Inventor 2023 gradnike Mark Features in njihove ravnine pri izdelavi DXF in DWG datotek razvitij

·         možnost za izdelavo približkov krivulj tipa Spline za loki (samo za Inventor 2023)

·         dodan iProperty Revison Number kot parameter za gradnjo imen in DXF besedil

·         možnost določitev pozicije DXF teksta z uporabo vnaprej določene točke na razvitju

·         določitev poravnave in prijemališča DXF tekstov

·         možnost postavitve informacij o krivinah nad oznake krivin namesto na sredino krivilnih črt

·         možnost določitve sheme za sestavljanje opisov krivin s pomočjo atributov

Novosti v AutoDXF 5.1 (poglejte video predstavitev):

·         Novo: samodejna izdelava oznak krivin na koncih krivilnih črt

·         Novo: samodejno obračanje (flip) razvitij tako, da je večina krivin v smeri navzgor

·         Novo: dodan gumb za hitri izbor knjižničnih komponent

·         Novo: vse nastavitve ravnin so sedaj združene na enem mestu v zavihku Ravnine

·         Novo: možnost nastavitve spremenljivke LTSCALE za nadzor nad gostoto črt

·         Novo: opcija za odrezovanje krivilnih črt na mestih, kjer sekajo notranje konture

·         Popravljena napaka z manjkajočim opozorilom o knjižničnih kosih, če je bil najden le en tak kos

Novosti v AutoDXF 5.0.2:

·         Odpravljena napaka s tipi črt za ravnine krivin, če je bila izbrana opcija za izpis podatkov o kotih krivljenj

·         Popravljena napaka z napačnim izpisom mas, če je bilo sistemsko ločilo pika (.) in ne vejica

·         Dodana eksperimentalna opcija za nastavitev LTscale za procesirane DXF datoteke. Opcija se nahaja v nastavitveni datoteki basic.autodxf.settings.xml

Novosti v AutoDXF 5.0.1:

·         Spremenjen format sličic predogledov razvitij – sedaj je vedno kvadraten (enako kot format predogledov modelov)

·         Dodana opcija za določevanje velikosti slik modelov in razvitij pri izvozu v Word

Novosti v AutoDXF 5.0:

AutoDXF v5 je posodobljen za podporo novi funkcionalnosti, ki jo prinaša Inventor 2022. AutoDXF v5 omogoča delo z sestavi v različnih stanjih modela (Model States) in prav tako podpira pločevinaste kose, ki vsebujejo različna stanja modela.

·         Podpora za Inventor 2022 vključno z Model States

·         Izvoz krivilnih kotov, radijev in smeri krivljenja v obliki tekstov postavljenih na krivilne črte v DXF datotekah

·         Zaznavanje majhnih luknje (velikost določena kot delež debeline pločevine) in prestavljanje teh na ločeno ravnino

·         Izboljšan uporabniški vmesnik z ločenima zavihkoma za splošne nastavitve in nastavitve za DXF/DWG procesiranje

·         Povečava predogleda razvitih pločevin s klikom na sličico razvitja

·         V uporabniški vmesnik dodana nastavitev za določitev višin pisav za DXF besedila in kote

·         Dodana nastavitev za določanje števila decimalk za dolžinske enote

·         Dodana nastavitev za odstranjevanje ničel na decimalnih mestih

·         Dva načina iskanja pločevinastih kosov: preko Parts Only ali Structured kosovnice

·         Podpora za zaslone z visoko ločljivostjo

·         Samodejna izdelava predogledov razvitij ob samodejni izdelavi razvitij

·         Dokumentacija (pomoč) je sedaj dosegljiva na spletu (in opcijsko možna kot prenos za lokalno uporabo)

·         Opozorilo, če so med iskanjem najdene združene komponente (Merged items)

·         Opozorilo, če so najdene pločevinaste komponente na knjižničnih projektih lokacijah

·         Dodana opcija za preverjanje, če obstaja novejše verzija programa