DXF/DWG nastavitve

 

V tem zavihku se nahajajo nastavitve za procesiranje izvoženih datotek. Večina nastavitev se nanaša le na DXF datoteke. Vse spremembe nastavitev se samodejno shranijo, ko zaprete AutoDXF.

image

 

Nastavitve razvitja

 

To so osnovne nastavitve geometrije razvite pločevine. Te nastavitve veljajo za izvoz v DXF in DWG. 

image

Zamenjaj krivulje tipa Spline – krivulje splines bodo nadomeščene z linearnimi segmenti ali loki (samo za Inventor 2023), katerih gostota je odvisna od izbrane tolerance.
Spodnja slika kaže pomen vrednosti za toleranco v primeru približka z daljicami in loki.

image

Združi profile v polyline – črte in loki, ki se stikajo, bodo združeni v polyline

Postavi geometrijo v prvi kvadrant – vsa geometrija v DXF/DWG datoteki bo postavljena v prvi kvadrant, tako da so vse koordinate pozitivne.

Poreži krivilne linije na notranjih konturah – če krivilna črta seka katero od notranjih kontur, bo ob izbiri te opcije krivilna črta na mestu presečišč odrezana

 

Navoji (samo za DXF)

 

AutoDXF lahko zazna navojne izvrtine in jih postavi na ločeno ravnino. To je uporabno, če z laserjem ali plazmo ne želite rezati lukenj za navoje, ampak želite morda samo označiti njihovo lego in jih izdelati kasneje.

image

Če izberete možnost Postavi navojne izvrtine na ločeno ravnino, se bodo pri izvozu v DXF navojne izvrtine postavile na ločeno ravnino (ravnina AutoDXF Threads). Ravnini lahko podate ime in barvo ter določate njeno vidnost v zavihku Ravnine.

Opcija Vstavi točke v sredine navojevdoloča, da se v sredine navojnih izvrtin izrišejo točke (AutoCAD objekti Point). Točke se postavijo na ravnino AutoDXF Threads Points. Ravnini lahko podate ime in barvo ter določate njeno vidnost v zavihku Ravnine.

Opcija Vstavi križce v sredine navojev določa, da se v sredine navojnih izvrtin izrišejo križci s podano velikostjo. Križci se postavijo na ravnino AutoDXF Threads Points. Ravnini lahko podate ime in barvo ter določate njeno vidnost v zavihku Ravnine.

 

Informacije o krivinah (samo za DXF)

 

Ta opcija omogoča, da se v DXF datoteke na sredino krivilni črt samodejno izpišejo vrednosti krivilnih kotov, smeri in radiji krivljenj. Zadeva je uporabna, če želite z laserjem ob razrezu na pločevino izpisati te podatke in tako poenostaviti izdelavo pločevin v delavnici.

image

Izberite opcijo Na krivilne linije zapiši kote, smeri in radije krivin za vklop izpisa podatkov o krivinah. Besedila z vrednostmi kotov, smeri in radijev se zapišejo na ločeno ravnino (AutoDXF Bend Info). V zavihku Ravnine lahko določite njeno ime, barvo ter vidnost.

Vsebina informacije o krivini je določana v polju Shema. Na voljo so 3 atributi:

<ANG> - kot krivljenja
<DIR> - smer krivljenja
<RAD> - radij krivljenja

Ti bodo nadomeščeni z dejanskimi vrednostmi. Vse ostalo pa bo obravnavano kot statično besedilo. Nekaj primerov shem in na njihovi osnovi izdelanih informacij o krivini (primer za kot 90, radij 2 in smer GOR):

Shema                                                 Zapis na krivini
<ANG> - <DIR> -R<RAD>              90 – GOR -R2
<ANG>, bend <DIR>                       90, bend GOR
<RAD>mm <DIR>                            2mm GOR
<RAD>mm <DIR> <ANG>deg      2mm GOR 90deg

 Klik na gumb Reset (image) ponastavi shemo na privzeto nastavitev: <ANG> - <DIR> -R<RAD>

V polju Višina teksta izberite višino pisave za izpis podatkov o krivinah, v polju Število decimalk izberite želeno natančnost izpisa kotov in radijev, z Odstrani dec. ničle pa odstranite ničle na koncu decimalnih mest.

V vnosni polji Smer gor in Smer dol lahko vpišete želene oznake za smeri krivljenja. Če ju ne potrebujete, lahko vnosni polji pustite prazni.

Spodnja slika prikazuje primer izvožene DXF datoteke z izpisanimi podatki o krivinah s shemo <ANG>  <DIR> R<RAD>:

image

 

 

Tekstovni podatki (samo za DXF)

 

V DXF datoteke z razvitji se samodejno lahko vstavijo besedila z izbranimi lastnostmi in njihovimi vrednostmi. To možnost omogočite z izbiro Dodaj besedila v DXF.

image

Lastnosti, ki jih lahko izpišite v DXF, so: Material, Thickness, Quantity, Part Number, Stock Number, Unit, Item, FPlen, FPwid, Project in Revision Number.

Poleg omenjenih lastnosti so v spisku prisotne tudi lastne (custom iProperties).

Izpisane bodo le tiste lastnosti, ki so v prvem stolpcu izbrane.

V zelenih poljih so vpisane predpone lastnosti, ki jih lahko spreminjate (izbor zelenega polja in še enkrat klik nanj). To so teksti, ki bodo fiksno izpisani pred določeno lastnostjo.

Vrstni red lastnosti lahko spreminjate tako, da z miško primete lastnost in jo nesete na drugo mesto.

Lastnosti se izpišejo na ravnino (AutoDXF Texts), katere ime, barvo in vidnost določate v zavihku Ravnine.

Višino pisave lahko določite kot fiksno vrednost (v mm ali inch v polju Višina teksta) ali podate kot delež največje mere razvitja (Višina teksta proporcionalno glede na velikost razvitja). Vrednost % velikosti maks. mere razvitja je delež za izračun višine pisave iz največje mere (dolžine ali širine) razvitja. S tem načinom zagotovite, da je višina pisave usklajena z velikostjo razvitih pločevin.

Izberite poravnavo teksta z eno od opcij:

 image

Opcija Postavi tekst v točko omogoča postavitev DXF teksta na vnaprej določeno lokacijo. Ta je definirana s točko v skici na razvitju. Če je izbrana ta opcija, lahko izberete tudi točko prijemališča teksta, s čimer določite katera točka okvirja teksta se poravna s točko iz skice na razvitju:

image 

Če je v skici na razvitju najdenih več točk, se za pozicioniranje teksta uporabi prva točka.

Pri uporabi te opcije morate v zavihku Ravnine nujno vklopiti izvoz ravnine Unconsumed Sketches.

Primer točke za pozicioniranje in izvoženega DXF teksta z izpisanim podatkom Part Number:

image

Če opcija Postavi tekst v točko ni izbrana, se besedilo postavi približno na sredino razvite pločevine. Če je tekst zamaknjen, uporabite privzeto poravnavo teksta s klikom na gumb image.

Opcija Tekst v eno vrstico omogoča izpis besedila v eno vrstico. V tem primeru lahko tudi vpišete ločilo, ki bo v primeru izpisa v eno vrstico zapisano med lastnostmi. Pri polju z ločilom so upoštevani tudi presledki.

Primer izpisanega teksta v DXF datoteki:

image

 

Zaznavanje lukenj (samo za DXF)

 

AutoDXF lahko zazna okrogle luknje in jih prestavi na ločeno ravnino. Na ta način lahko izločite male luknje (glede na debelino pločevine), ki jih z laserskim razrezom ne morete izdelati ali pa vse luknje postavite na ločeno ravnino.

image

Opcijo vklopite z izbiro Postavi luknje na ločeno ravnino. Uporabljena ravnina je AutoDXF Small Holes. Ime, barvo in vidnost ravnine določite v zavihku Ravnine.

Če želite v sredini teh lukenj izdelati točke (AutoCAD objekti Point), izberite možnost Vstavi točke v sredine lukenj. Točke se postavijo na ravnino AutoDXF SmallHoles Points. Njeno ime, barvo in vidnost določite v zavihku Ravnine.

Če želite v sredini lukenj izdelati križce, izberite možnost Vstavi križce v sredine lukenj. Križci se postavijo na ravnino AutoDXF SmallHoles Points. Njeno ime, barvo in vidnost določite v zavihku Ravnine. Velikost križcev je določena v polju Velikost.

Kriterij za določitev velikost upoštevanih lukenj je faktor v polju Do premera luknje. Ta vrednost pomnožena z debelino pločevine določa premer, do katerega so luknje obravnavane. Če želite zajeti vse luknje ne glede na velikost, v to polje vpišite zelo veliko vrednost.

 

Oznake na koncih krivin (samo za DXF)

 

AutoDXF lahko samodejno izdela oznake v obliki kratkih črtic na začetkih in koncih krivilnih črt. Primer takšne DXF datoteke:

image

image

Opcijo aktivirate z izbiro opcije Izdelaj črti na začetku in koncu krivin. Oznake krivin bodo izdelane na ločeni ravnini (AutoDXF Bend Marks), katere ime, barvo in vidnost določite v zavihku Ravnine.

Dolžina črt za 'gor' določa dolžino oznak (črtic) za krivine v smeri navzgor.

Dolžina črt za 'dol' določa dolžino oznak (črtic) za krivine v smeri navzdol.

Preko nastavitve Odmik od roba lahko določite odmik oznak od konture razvitja.

Min. dolžina krivilne linije pa določa minimalno dolžino krivine, za katero se še izdelajo oznake. Če želite narediti oznake za vse krivine, v to polje vnesite neko majhno vrednost.

Info nad oznako določa, da se informacija o krivini zapiše nad oznako namesto na sredini celotne krivilne linije. Opcija je aktivna samo, če je izbran izpis informacij o krivinah preko opcije Na krivilne linije zapiši kote, smeri in radije krivin.

image