Autodesk Inventor LT

3D modeliranje komponent z Inventorjem LT, 2 dni

Tečaj je namenjen začetnikom na področju 3D načrtovanja z Autodesk Inventorjem LT. Tečaj traja 2 dni.

Datum

Želim ponudbo

Zahtevano predznanje

Osnove računalništva (samostojno delo v okolju Windows).

Vsebina tečaja

  • uvod (princip dela z Inventorjem, predstavitev delovnega okolja)
  • skiciranje (ukazi za skiciranje, parametrično kotiranje, souporaba skic, 2D geometrijske omejitve (sketch constraints)
  • modeliranje posamičnih komponent (raztegi, vrtenine, osnovni razteg po poti, osnovni loft, delovne ravnine, izvrtine navoji, razmnoževanje in zrcaljenje gradnikov, parametrične zgodovina modeliranje in popravljanje modelov)
  • napredne tehnike modeliranja (izdelava modelov s kombiniranjem volumskega in površinskega modeliranja, loft, sweep, 3D skice, zveznost površin, analiza kvalitete površin)
  • multi-body komponente (izdelava posamičnih komponenent, ki vsebujejo več ločenih teles)
  • izrisi (postavljanje pogledov, kotiranje, srednjice, oznake na risbu, predloge, glave, okvirji risb, izvoz v DWG, PDF, DWF)
  • izmenjava podatkov (uvoz podatkov preko standardnih CAD izmenjevalnih formatov STEP in IGES, uvoz podatkov direktno iz drugih CAD sistemov - Solidworks, Creo, Catia...)